Facebooklike

MED EN HÅND I HÅNDVERK SIDEN 1930

Hjertholm har en forhistorie som går tilbake til 1892.
Det var dette året Endre Bertelsen Hjertholm, bondesønn fra Ytre Sogn, løste borgerbrev og startet egen manufakturhandel i Strandgaten 83. Etter mange år med hardt arbeid og sparsommelighet kunne han i 1914 kjøpe forretningsgården hvor han hittil hadde drevet sin bondehandel som leieboer.
Annen generasjon kom inn i bildet med sønnen Martin. Da sykdom slo ben under hans planer om å bli musiker, befant han seg motvillig bak disken i farens manufakturhandel. Betingelsen han stilte var at han innerst i butikklokalet fikk sin egen lille avdeling for husflid og brukskunst. Til tross for dårlig lønnsomhet i denne avdelingen spiste den seg gradvis utover i lokalet og i 1930 hadde han erobret hele lokalet. Grunnleggeren av firmaet E.B.Hjertholm trakk seg tilbake og lot sønnen Martin og hans kone Helga kjøre sitt eget løp.

Landets visstnok første brukskunst forretning ble skapt under navnet Prydkunst-Hjertholm. Tidspunktet var dårlig valgt for etablering av en såpass spesiell forretning. 1930 var et nødsår, og flere skulle følge. Blant de få velstående var det bare en håndfull som viste norsk og skandinavisk brukskunst interesse. Ikke rart at forretningen ble sett på som en eksklusiv raritet, den lå på mange måter godt foran en utvikling som skulle skyte fart først 20 år senere.

For de få som den gang hadde valgt kunsthåndverk som yrke, ga imidlertid forretningen et velkomment pustehull og nye muligheter for hardt tiltrengte inntekter. Behovet var stort for litt oppmerksomhet, støtte og forståelse, og her møttes utøvere av yrket og den bergenske forretningsmann i et gjensidig tillitsforhold. Nesten mirakuløst klarte forretningen de mange magre årene.

1936 flytter den fra Strandgaten til større og mer sentralt beliggende lokaler på Torgalmenning 8.
Her var det anledning til å ta opp et par andre interessefelt, nemlig antikviteter og billedkunst. Blant de kunstnere som jevnlig holdt forbindelse med Hjertholm hørte bl.a Reidar Aulie, Ørnulf Bast, Erling Enger, Th. Lie Jørgensen, Erik Harry Johannesen, Harald Kile, Ragnar Kraugerud, Knut Rumohr og Sigurd Winge. Mer sporadisk kontakt var det med Arne Ekeland, Kai Fjell, Agnes Hiorth, Arne Kavli, Johs Rian, Rolf Nesch og Alex. Schultz - og mange i tillegg til disse.

Ikke så få viste for første gang i Bergen sine bilder hos Prydkunst Hjertholm. Litografier av Edvard Munch var tallrike, svensk og dansk kunst var bra representert, men - om noe skulle forbause i dag - måtte det være at ganske mange malerier av franske impresjonister ble omsatt til spottpris.

Ved midten av 60-årene blir det slutt på salg av antikviteter, og det ebber også ut med salg av billedkunst. Dette skyldtes bla at arbeider fra et sterkt økende antall kunsthåndverkere krevde større plass. I 1970 trekker Martin og Helga Hjertholm seg tilbake og sønnen Øystein overtar.
På dette tidspunkt går forretningen godt og interessen for kunsthåndverk er økende.
Blant de navn som har vært knyttet til forretningen på 60 - 70 og 80 tallet kan nevnes keramikerne, Jens von der Lippe, William Knudsen, Erik Pløen, Dagny og Finn Hald, Rolf Hansen, Ingvild Havrevold, Johnny Halvorsen, Leif Heiberg Myrdam, Dagfinn Instanes, Alf og Kari Rongved, Odd og Kari Gjerstad og glassblåserne: Benny Motzfeldt, Ulla Mari Brantenberg, Karen Klim, Åsa Brandt og Kai Hofstad.

Forretningen flytter i 1988 fra Torgalmenning 8 i forbindelse med bygging av kjøpesenteret "Galleriet" og finner ledige lokaler rett over gaten. I 1995 overtar Øysteins datter Brita driften av forretningen. Situasjonen har på 80 og 90-tallet endrer seg mye på formidlingssiden av kunsthåndverk og brukskunst, med stadig flere gallerier og utsalgssteder. Utfordringen ble å finne sin egen profil og posisjon i dette spennende markedet. I dag har Hjertholm kontakt med over 100 norske og skandinaviske keramikere, glassblåsere og andre kunstnere, til stor glede for både bergensere og tilreisende. I 2006 endres navnet fra Prydkunst Hjertholm til Hjertholm.

Hjertholm biter seg fast, og overlever i et mer og mer kjedifisert marked. Etterhvert blir og Brita sine 2 søstre Ida og Eva med i driften. I 2008 er det igjen tid for flytting, denne gang tilbake til bygget som man forlot 20 år tidligere. Hjertholm er idag etablert på toppen av Galleriet, og kan ønske kundene velkommen i en stor, lys og moderne butikk på rundt 250 kvadratmeter.